Regulamin

Alfa Ugame

§1. Warunki Uczestnictwa
Aby korzystać z ugame.net.pl zwanej dalej 'Grą', każdy użytkownik musi zaakceptować poniższe warunki.

§2. Oświadczenie
Ugame.net.pl to gra bezpłatna. Administrator projektu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w niej występujące, a także za jej niedostępność spowodowaną awarią serwera, usterkami programowymi, wszelkimi przypadkami wewnetrznych błędów oraz czynników niezależnych od autora projektu. Gracz nie ma prawa do żadnych roszczeń, a także do ponownego ustawienia uzyskanych wcześniej wyników w grze. Autor zastrzega sobie prawo do swobodnej interpretacji reguł Gry przez jej użytkowników.

§3. Członkostwo
Członkostwo rozpoczyna się po rejestracji konta w Grze. Użytkownik musi podać obowiązujący i ważny adres e-mail. Użytkownik może zakończyć swoje członkostwo poprzez skasowanie konta. Usunięcie wszelkich danych może być opóźnione z przyczyn technicznych. Dostawca usługi rezerwuje sobie prawo do kasacji i blokowania kont, głównie (chociaż nie wyłącznie) w przypadku pogwałcenia warunków uczestnictwa. Administror projektu decyduje o kasacji konta. Wszelkie zarzuty mogą być kierowane jedynie do niego. Nie istnieją żadne prawne żądania/roszczenia dotyczące usunięcia konta.

§4. Treść/Odpowiedzialność
Za treść komunikatów/wiadomości użytkownicy są odpowiedzialni osobiście. Wszelkie treści pornograficzne, ksenofobiczne, obraźliwe, niezgodne z prawem oraz ogólnie przyjęte za nieetyczne i niemoralne są zabronione, a administrator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Mogą one doprowadzić do zablokowania lub skasowania konta użytkownika, który je publikuje.

§5. Niedozwolone zachowania
a) Żaden użytkownik nie ma prawa do używania jakichkolwiek środków, mechanizmów, czy programów powiązanych ze stronami internetowymi, które mogą powodować problemy i zakłócenia w funkcjonowaniu stron i zmieniać przebieg gry. Użytkownicy nie są uprawnieni do podejmowania jakichkolwiek działań mogących spowodować nadmierne obciążenie zdolności technicznych serwera. Użytkownicy nie mogą również blokować, zmieniać, czy modyfikować treści przekazanych przez administratora projektu.
b) Zabroniony jest dostęp do strony gry przy użyciu jakichkolwiek innych programów poza przeglądarkami internetowymi. Dotyczy to w szczególności tzw. botów, a także innych narzędzi, które symulują, zastępują lub uzupełniają interfejs strony. Ponadto zabrania się używania skryptów oraz całkowicie lub częściowo zautomatyzowanych programów, które dają użytkownikowi przewagę nad innymi graczami. Do tego zalicza się także kompletnie lub częściowo zautomatyzowane programy, które umożliwiają samoaktualizację (auto-refresh), oraz inne dodatkowe mechanizmy, które nie są zintegrowane fabrycznie z przeglądarkami internetowymi. Korzystanie z jakichkolwiek programów wyłączających reklamy jest zabronione. Nie ma znaczenia, czy reklama blokowana jest celowo, czy generalnie przez program blokujący pojawianie się okienek pop-up, przeglądarkę tekstową, czy inne podobne funkcje.

§6. Zastrzeżenia
Na koncie może grać wyłącznie jedna osoba, a złamanie tej reguły może doprowadzić do zablokowania/skasowania konta. Dzielenie się kontem, czyli używanie jednego konta przez wielu graczy, jest niedozwolone.

§7. Uprawnienia administratora dotyczące kont graczy
Wszystkie konta, łącznie z surowcami, statkami itd. są własnością ugame.net.pl. Zabrania się sprzedawania konta, surowców w celu pozyskiwania pieniędzy. Dozwolone jest bezpłatne, ostateczne przekazanie konta, a także handlowanie surowcami wewnątrz serwera gry wg reguł panujących w grze.

§8. Odpowiedzialność
Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku użytkowania Gry.

§9. Klauzula zmian
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub rozszerzenia tych warunków użytkowania w dowolnym czasie. Taka zmiana lub uzupełnienie zostanie przedstawione na Forum lub stronie głównej przynajmniej na tydzień przed wejściem nowego regulaminu w życie.Powered by Anih. © 2008. All rights reversed